02166391515

استیل بوشن تبدیلی

استیل بوشن تبدیلی از قطعات اتصال دهنده میباشد که میتواند در مسیر عبوری سیالات قرار گیرد. نقش استیل بوشن تبدیلی میتواند اتصال دهنده، انشعاب دهنده، انسداد کننده و دیگر موارد باشد. استیل بوشن تبدیلی از دو سمت مادگی بر خوردار است و بصورت اتصالی و تبدیلی به کار میرود. شرکت تجارت استیل راد عرضه کننده انواع استیل بوشن تبدیلی از نوع باکیفیت میباشد و برای ارسال محصولات خود تمامی شهرهای کشور را تحت پوشش خود در آورده است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :