02166391515

بست صنایع شیر

بست صنایع شیر در صنایع لبنی برای نگته داشتن برخی تجهیزات بر روی دیو سطوخ مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. بست صایع شیر با دیگر بست هایی که در صنایع کاربرد دارند متفاوت است. تفاوت بست صنایع شیر با دیگر بستها بهداشتی بودن آن است. بست صنایع شیر کاملا بهداشتی است و در صورتیه نیاز به تمیز شدن محصول باشد به راحتی میتوان آنرا با آب و مواد شوینده تمیز نمود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :