02166391515

زانو جوشی

زانو جوشی از جنس فولاد است. از زانو جوشی در اکثر صنعت ها استفاده می کنند. طریقه ی استفاده از زانو جوشی به این ترتیب است که زانو جوشی در سایز های مختلف و زاویه های مختلفی وجود دارد که به صورتی است که دو لوله را به هم متصل می کند و زانو جوشی می تواند برای تغییر جهت در زوایای مورد نیاز لوله را هدایت کند. زانو جوشی در زوایای 45 درجه و 90 درجه و 180 درجه وجود دارد. زمانی که بخواهیم تغییر مسیر لوله در یک مسیر را داشته باشیم از زانو جوشی 45 درجه استفاده می کنیم و زمانی که بخواهیم تغییر شعاع داشته باشیم از زانو جوشی 90 درجه استفاده می کنیم و در زمانی که بخواهیم برگشت داشته باشیم از زانو جوشی 180 درجه که U شکل است استفاده می کنیم. برای خرید انواع زانو جوشی و همچنین جهت مشاوره برای انتخاب نوع محصول شرکت تجارت استیل راد در خدمت شماست.

خرید زانو جوشی

در زمان خرید زانو جوشی باید دقت کنیم که مسیر لوله چگونه است و ما چه زاویه ای از زانو جوشی می خواهیم و با توجه به آن خرید خود را انجام دهیم. همین طور در زمان خرید زانو جوشی باید دقت شود که زانو جوشی درز دار می خواهیم یا زانو جوشی از نوع مانیسمان را می خواهیم.

انواع زانو جوشی

انواع زانو جوشی در دو مدل ساخت درز دار و مانیسمان تولید می شود. به این صورت که در روش زانو جوشی درز دار ورق به شکل لوله در می آید و سپس توسط الکترود دو سر آن به هم جوش می خورد ولی در روش مانیسمان زانو جوشی ماده ی اولیه توسط یک شیء لوله مانند از وسط لوله ای می شود و دیگر نیاز به درز در آن وجود ندارد. شرکت تجارت استیل راد دارای انواع زانو جوشی با مدل های مختلف آن می باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :