02166391515

ساید گلاس استیل

ساید گلاس استیل از تجهیزاتی است که در لوله کشی های آب بمنطور اندازه گیری سیال عبوری مورد استفاده قرار میگیرد. ساید گلاس استیل قادر است تا بر اساس متر مکعب مقدار عبور آب را اندازه گیری کند. ساید گلاس استیل  در لوله کشی های تاسیسات آب معدنی، صنایع غذایی، آب آشامیدنی، صنایع آب و فاضلاب و شبکه های آب رسانی کاربرد بسیار زیادی دارد. ساید گلاس استیل از بهترین نوع ساید گلاس میباشد زیرا استیل به کار رفته در آن امکان فرسایش و خوردگی آنرا به حد اقل رسانده است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :