02166391515

سه راهی صنایع شیر

سه راهی صنایع شیر همانطور که از نامش نیز پیداست بعنوان یک انشعاب دهنده در صنایع شیر و وابسته به شیر یا مواد لبنی کاربرد دارد. سه راهی صنایع شیر از یک سو به جریان اصلی وصل میشود و دو سمت دیکر آن سیالات را برای استفاده در خط تولید به سایر بخش ها منتقل میکنند. سه راهی صنایع شیر باید از لحاظ بهداشتی تمامی استاندارد های لازم را کسب کرده باشد که البته سه راهی موجود در شرکت تجارت استیل راد تمامی استاندارد های لازم را کسب کرده است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :