02166391515

سه راه استیل

سه راه استیل از تجهیزاتی است که از سه مجرا برخوردار است و یک مجرا به عنوای ورودی اصلی سیال یا مایعات مورد استفاده قرار میگیرد. سه راه استیل در سایز و ابعاد مختلفی تولید میشود که هر یک میتواند در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. سه راه استیل از میزان فرسایش کمتری برخوردار است زیرا استیل جزو فلزات ضد زنگ است و میتواند در برابر رطوبت و آب دوام و طول عمر بیشتری داشته باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :