02166391515

شیر سوزنی دنده استیل

شیر سوزنی دنده استیل در کنترل حاصل شده از فشار سیالات داخل پمپ ها مناسب میباشد. همچنین در قسمت  هایی که به کنترل احتراق نیاز است از شیر سوزنی دنده استیل استفاده میشود. شیر سوزنی دنده استیل قادر است تا فشار را بسیار دقیق تر کنترل کند. بر روی دسته شیر سوزنی دنده استیل رزوه های ریزی قرار دارد که این رزوهای ریز باعث میشوند تا کنترل جریان دقت بیشتری داشته باشد.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :