02166391515

شیر سوزنی فلنجدار دنده استیل

شیر سوزنی فلنجدار دنده استیل در محل هایی که نیاز باشد جریان سیال را به یکباره قطع کنند استفاده میشود. شیر سوزنی فلنجدار دنده استیل به دلیل اینکه فشار را در داخل خود به حد اقل میرساند در لوله هایی که طول آنها زیاد میباشد استفاده میگردد. در صورتیکه شیر سوزنی فلنجدار دنده استیل به سمت بالا هدایت شود به طور کامل از مسیر سیال خارج میشود. شیر سوزنی فلنجدار دنده استیل دوام بسیار بالایی دارد و با یک بار نصب میتوان تا سالها از آن استفاده نمود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :