02166391515

شیر صافی دنده

شیر صافی دنده همانطور که از نامش نیز پیداست بمنظور فیلتر کردن در سیستم لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد. شیر صافی دنده یک مزیت بسیار بزرگ را در سیستم لوله کشی بوجود می آورد که آن هم عدم آسیب رسیدن به پمپ و دیگر اجزا میباشد. این شیر میتواند به عنوان یک صافی تا حد زیادی از ورود ناخالصی ها به پمپ و دیگر قسمت ها جلوگیری کرده و میزان آسیب رسانی را به حد اقل خود برساند. برای خرید شیر صافی دنده با شرکت تجارت استیل راد از شرکت های عرضه کننده بهترین شیر آلات صنعتی تماس حاصل نمایید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :