02166391515

شیر صافی صنایع شیر

شیر صافی صنایع شیر با رعایت نکات کامل بهداشتی تولید شده است و همانطور که میتوان به خوبی از نام آن متوجه شد برای جذب هر گونه ذرات معلق و آلودگی در صنایع شیر و  وابسته به آن مورد استفاده قرار میگیرد. شیر صافی صنایع شیر باید بصورت دوره ای مورد سرویس و باز بینی قرار بگیرد و به عبارتی سرویس شود تا از اتصالات و همچنین آب بندی اطمینان حاصل شود. شیر صافی صنایع شیر هر چه از کیفیت بالاتری برخوردار باشد عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :