02166391515

شیر صافی فلنج دار استیل

شیر صافی فلنج دار استیل از شیرهای صنعتی است که شکل ظاهری آن بصورت y انگلیسی میباشد. شیر صافی فلنج دار استیل میتواند بعنوان نوعی صافی و فیلتر در صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. درست است که شیر صافی فلنج دار استیل  بعنوان صافی مورد استفاده قرار میگیرد اما در سیستم های گرمایشی، پنوماتیک و بهداشتی نیز کاربرد دارند. با استفاده از شیر صافی فلنج دار استیل احتمال آسیب دیدگی به سایر اجزا مانند پمپ ها، شیر آلات و غیره به پایین ترین حد خود میرسد.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :