02166391515

شیر پروانه ای

شیر پروانه ای یک دیسک تنظیم کننده جریان محسوب میشود که میتواند سیالاتی که درون لوله ها جریان دارند را کنترل نماید. دیسک تنظیم کننده ای که در درون شیر پروانه ای وجود دارد میتواند به دقت جریان را از درون لوله ها عبور دهد بدون اینکه آسیبی به بقیه اجزا وارد شود. شیر پروانه ای با اینکه یکی از شیرهای ساده در صنایع محسوب میشود اما از کاربرد بسیار بالایی نیز برخوردار است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :