02166391515

شیر پروانه ای صنایع شیر

شیر پروانه ای صنایع شیر از یک دیسک به شکل مربع یا دایره ای شکل در درون خود برخوردار است که امکان قطع و یا کنترل جریان را فراهم میکند. شیر پروانه ای صنایع شیر از یک اهرم یا همان دسته بر روی خود برخوردار بوده که این اهرم وظیفه بستن و یا کنترل جریان را بر عهده دارد. وزن شیر پروانه ای صنایع شیر بسیار مناسب است و قیمت کم آن نیز باعث شده تا خریدار به راحتی بتواند آنرا تهیه نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :