02166391515

شیر گازی ساکت استیل

شیر گازی ساکت استیل از شیرهایی با حرکت چرخشی میباشد که مجرا بندی آنها به شکل کروی است. این مجراهای کروی شکل در شیر گازی ساکت استیل میتوانند جریان سیالات را باز کرده و یا ببندند. شیر گازی ساکت استیل از عملکرد بسیار خوب و سریعی در باز و بسته کردن نیز برخوردار میباشد و در مدت کوتاهی میتواند جریان را قطع و یا باز کند. شیر گازی ساکت استیل از وزن کمی برخوردار بوده و نصب آسانی نیز دارد.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :