02166391515

شیر یکطرفه دنده

شیر یکطرفه دنده از جمله مهمترین قطعات لوله کشی پمپ محسوب میشود که البته در هنگام خرید پمپ به مشتری عرضه نمیشود و باید جداگانه تهیه و نصب شود. شیر یکطرفه دنده عملکرد متفاوتی نسبت به شیرهای دو طرفه دارد و تنها میتواند آب را از یک سمت که البته این جهت با فلش بر روی آن حک شده است آب را هدایت کند. شیر یکطرفه دنده باید از نوع مرغوب تهیه شود تا بتواند عملکرد منظم پمپ را در پی داشته باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :