02166391515

فلنج ساکت استیل

فلنج ساکت استیل از فلنج هایی است که برای لوله های کوچک اما با فشار بالا مورد استفاده قرار میگیرند. لوله ای که در فلنج ساکت استیل به کار میرود به دلیل شکل ظاهری خاص خود در داخل فلنج قرار میگیرد. فلنج ساکت استیل به سه دسته مختلف نیز تقسیم بندی میشوند که عبارتند از صفحه ساده، صفحه دارای شیار و رینگ مشترک. فلنج ساکت استیل از محصولات موجود در شرکت تحارت استیل راد میباشد که میتوانید با قیمت مناسب خریداری کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :