02166391515

فلنج عینکی استیل

فلنج عینکی استیل از فلنج های خاص محسوب میشود که از دو دیسک در ساخت آن استفاده شده است. این دو دیسک به کار رفته در فلنج عینکی استیل از وسط بواسطه یک پل فولادی به یکدیگر متصل شده اند. همین اتصال باعث شده تا به آن فلنج عینکی استیل گفته شود. فلنج عینکی استیل در مواردی کاربرد دارد که سیستم لوله کشی به صورت منظم از یکدیگر جدا شده اند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :