02166391515

فلنج کور استیل

فلنج کور استیل برای مسدود کردن جریان سیال مورد استفاده قرار میگیرد و محل نصب آن نیز در انتهای خطوط پایپینگ میباشد. تنشی که فلنج کور استیل میتواند تحمل کند از سایر فلنج ها بیشتر است. فلنج کور استیل همچنین در محل هایی که درجه حرارت بالایی نیز دارند مناسب میباشد زیرا جنس فلنج که استیل میباشد به خوبی میتواند در برابر تنش های حراراتی مقاومت خوبی را از خود نشان دهد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :