02166391515

فلنچ لبه دار استیل

فلنچ لبه دار استیل از فلنج های معمولی محسوب میشود که البته بر روی یک لبه برگشته در حال چرخش میباشد. نصب فلنچ لبه دار استیل از دیگر نمونه های فلنج مانند فلنج روکار آسان تر میباشد. علت نصب آسان فلنچ لبه دار استیل نیز به دلیل فلنج روی لوله است که در حال چرخش میباشد. فلنج لبه دار استیل به هیچ وجه زنگ نمیزند و همچنین میتواند مقاومت خوبی را در برابر حرارت و سرما از خود نشان میدهد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :