02166391515

مغزی استیل

مغزی استیل در بیشتر صنایع کاربرد دارد و دلیل کاربرد بسیار زیاد آن نیز آلیاژ استیل موجود در آن میباشد. استیل به  کار رفته در آن از زنگ زدگی و همچنین فرسایش مغزی جلوگیری میکند. مغزی استیل در دو مدل کوتاه و بلند ساخته میشود و هر یک از کاربرد خاصی برخوردار هستند. مغزی استیل با قیمت کمی  بفروش میرسد که امکان خرید آنرا به راحتی برای صنایع فراهم کرده است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :