02166391515

مهره ماسوره استیل 3000

مهره ماسوره استیل0300 یکی از قطعاتی است که نقش اتصال دهنده بین دو لوله را ایفا میکند و از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است. هر دو قطعه مهره ماسوره استیل0300 به صورت جداگانه بر روی لوله نصب میشوند و سپس با بستن مهره اتصال این دو قطعه با یکدیگر انجام میشود. مهره ماسوره استیل0300 در انواع لوله کشی از جمله لوله کشی آب، فاضلاب و سیستم های تهویه کاربرد دارد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :