02166391515

مهره ماسوره دنده استیل

مهره ماسوره دنده استیل یکی از قطعات مورد نیاز برای لوله کشی میباشد و از دو قسمت کلی نر و ماده تشکیل شده است. دو قسمت نر و ماده مهره ماسوره دنده استیل از یکدیگر جدا هستند و با قرار گرفتن مهره در ما بین این دو قسمت اتصال انجام میشود. مهره ماسوره دنده استیل در لوله کشی های آب بهداشتی و همچنین تهویه فاضلاب بیشترین کاربرد را دارد و کمتر در لوله کشی های فاضلابی مورد استفاده قرار میگیرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :