02166391515 - 02188710101

تبدیل صنایع شیر

10 / 10
از 1 کاربر

تبدیل صنایع شیر  برای اتصال دو لوله با قطر های غیر یکسان و یا یکسان مورد استفاده قرار گیرد. تبدیل صنایع شیر کاربرد بسیار زیادی دارد و در صنایعی که به تولید شیر و محصولات وابسته به شیر فعالیت میکنند مورد استفاده قرار میگیرد. در لوله کشی هایی که در صنایع شیر انجام میشود ممکن است لوله هایی با قطر متفاوت به کار روند که از این رو برای اتصال این لوله ها به یکدیگر باید از تبدیل صنایع شیر استفاده شود.

برای ارتباط فوری در پیام رسان واتساپ کلیک کنید. 

تبدیل صنایع شیر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :