02166391515 - 02188710101

مهره ماسوره دنده استیل

10 / 10
از 1 کاربر

مهره ماسوره دنده استیل یکی از قطعات مورد نیاز برای لوله کشی میباشد و از دو قسمت کلی نر و ماده تشکیل شده است. دو قسمت نر و ماده مهره ماسوره دنده استیل از یکدیگر جدا هستند و با قرار گرفتن مهره در ما بین این دو قسمت اتصال انجام میشود. مهره ماسوره دنده استیل در لوله کشی های آب بهداشتی و همچنین تهویه فاضلاب بیشترین کاربرد را دارد و کمتر در لوله کشی های فاضلابی مورد استفاده قرار میگیرد.

مهره ماسوره دنده ای استیل

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :