فلنج

فلنج اسلیپون استنلس استیل
فلنج اسلیپون کربن استیل
فلنج دنده استنلس استیل
فلنج دنده کربن استیل
فلنج ساکت استنلس استیل
فلنج ساکت کربن استیل
فلنج کور استنلس استیل
فلنج کور کربن استیل
فلنج گلودار استنلس استیل
فلنج گلودار کربن استیل